Spørsmål til fagfilmen: Fire prinsipper for god underveisvurdering

Diskusjonsspørsmål etter filmen

  • Har dere en privat eller en kollektiv praksis på din skole?
  • I hvilken grad etterlever skolen som helhet de fire prinsippene for god underveisvurdering?
Image
Øktelement 2 - Fire prinsipper