Fagfilm: Fire prinsipper for god underveisvurdering

Denne filmen fra Utdanningsdirektoratet tar for seg lovverket rundt vurdering og prinsipper for god underveisvurdering.

Se filmen frem til 1:58 og trykk pause før dere summer i par om spørsmålene under filmen:

Har vi en vurderingspraksis som er i tråd med formålsparagrafen og som fremmer

  • Demokrati
  • Skaperglede, engasjement, utforskning
  • Kritisk tenking
  • Medansvar
  • Medvirkning
  • Tillit, respekt og krav
  • Danning og lærelyst

Etter refleksjonsstoppet ser dere resten av filmen og går videre til refleksjonsspørsmålene på neste side.