Læringsfremmende vurdering: Oppdrag til neste samling

Les artikkelen «Å lede elevene gjennom en skriveprosess»
Hvilke eksempler på underveisvurdering finner dere i denne teksten?

Observer deg selv gjennom en arbeidsdag
Skriv ned alle situasjoner i løpet av dagen som i en eller annen form, stort eller smått, handler om underveisvurdering. Ta med denne lista til neste økt.