Arbeid med artikkel: Fem teser om funksjonell respons på elevtekster

I artikkelen «Fem teser om funksjonell respons på elevtekster» presenterer Trygve Kvithyld og Arne Johannes Aasen hvordan lærere kan arbeide med respons i skriveopplæringen.

Last ned artikkelen nederst på siden. 

Arbeid med artikkelen:

  1. Les innledningen individuelt
  2. Gå sammen i grupper på 2-4
  3. Les teksten til ett og ett prinsipp. Bytt på å lese høyt
  4. De som ikke leser, bruker lesearket og noterer underveis.
  5. Les oppsummeringen individuelt.
  6. Diskuter i gruppa hva artikkelen betyr for deres praksis. Bli enige om de tre punktene dere mener er viktigst for å utvikle vurderingspraksisen på skolen.
  7. Gruppene deler sine tre punkter i plenum.