Erfaringsdeling og vurdering av elevtekster

Reflektere over utprøvinga og vurdere elevtekster med utgangspunkt i vurderingsområder.

Oppdraget fra forrige samling gikk ut på å planlegge og gjennomføre en skriveprosess der du la til rette for at elevene fikk læringsfremmende vurdering med utgangspunkt i prinsipper for god underveisvurdering.

1. Del dine erfaringer fra denne utprøvingen med kollegaene dine.

  • Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?

2. Les dokumentet "Ulike vurderingsområder" individuelt. 

3. Studer noen av elevtekstene dere har tatt med. Vurder noen av tekstene i grupper med utgangspunkt i de fem vurderingsområdene.

  • Hva mestrer elevene?
  • Hvilke områder er det viktig å prioritere i planlegging av neste skriveprosess, og hva må jeg som lærer gjøre for at eleven skal kunne utvikle seg på disse områdene?