Fagfilm: Gi gode faglige tilbakemeldinger

Se filmen "Gi gode tilbakemeldinger" fra Utdanningsdirektoratet.

Dere kan hoppe over sekvensen fra 04:06-06:50, da den overlapper med fagfilmen "Fire prinsipper for god underveisvurdering" fra forrige økt.

Etter filmen:

Gå sammen i par eller små grupper.

Klassifiser vurderingspraksisene dere presenterte i starten av økta:

  • Hvilke praksiser hører hjemme i Kultur for belønning?
  • Hvilke praksiser hører hjemme i Kultur for måloppnåelse?