Modell: "Sirkelen for undervisning og læring"

Modellen «Sirkelen for undervisning og læring» er en nyttig modell for å planlegge helhetlig og språkutviklende skriveopplæring, også i fremmedspråk. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking har utviklet sirkelen for norske forhold på bakgrunn av den australske Sjangerskole-pedagogikken. En styrke ved Skrivesenterets sirkelmodell er at vurdering for læring inngår i alle undervisningsforløpets faser.

Bruk noen minutter på å studere sirkelmodellens fire faser. Snakk gjerne med en kollega om hvordan du forstår modellen.

Image
Sirkelen for undervisning og læring