Fagfilm: "Modelltekster"

I denne filmen viser Anne Håland sirkelmodellens fire faser samtidig som hun fokuserer spesielt på bruken av modelltekster som stillas for skriving. Filmen viser blant annet hvordan en naturfagslærer sammen med elevene skriver en rapport.