Fagfilm: "Stillasbygging på makro- og mikronivå"

I denne filmbiten forklarer Anne Håland, førsteamanuensis ved Lesesenteret, begrepet «stillasbygging» og hvordan dette skiller seg fra «hjelp» i skrivesituasjoner.

Mens du ser filmen: Legg merke til hvordan begrepet «stillasbygging» skiller seg fra begrepet «å hjelpe» i skrivesituasjoner. Legg også merke til eksempler på hvordan læreren kan bygge støttende stillaser for elevenes skriving.