Diskusjon 2: Sirkelen for undervisning og læring

Denne matrisen framstiller hvordan grad av «støtte» og grad av «utfordring» interagerer med hverandre for mer eller mindre ideell læring.

Image
Denne matrisen framstiller hvordan grad av «støtte» og grad av «utfordring» interagerer med hverandre for mer eller mindre ideell læring.

 

Diskuter i små grupper, og oppsummer i plenum: 

  1. Studer matrisen og sett ord på hvordan dere forstår den.

  2. Hvordan kan kunnskapen om stillasbygging på mikro- og makronivå og matrisen være nyttig kunnskap for deg som lærer, gjerne i ulike fag?

  3. På hvilket nivå befinner dine fremmedspråk-elever seg nå, og hvor i Marianis matrise bør du legge undervisningen for å gi passende støtte?