Diskusjon: Sirkelen for undervisning og læring

Studer sirkelmodellen sammen og bruk både denne og informasjon fra filmen til å diskutere følgende spørsmål:

  1. Hvilke av sirkelens faser vil dere si er særlig representert i egen fremmedspråkundervisning? Drøft om det varierer på ulike trinn og eventuelt i ulike klasser.
  2. Hvilke læringssamtaler kan finne sted med elever på 8. - 10. trinn om språk og tekst?
  3. Hvilke teksttyper kan fungere som stillas for elevenes skriveutvikling i fremmedspråk på ungdomstrinnet?
Image
Sirkelen for undervisning og læring