Aktivering av forkunnskaper: Sirkelen for undervisning og læring

Del med et par kolleger erfaringer fra egen fremmedspråkundervisning.

  • Hvilke typer tekster (sjangre) pleier elevene å lese i fremmedspråk?

  • Hvilke typer tekster (sjangre) pleier elevene å skrive i fremmedspråk?