Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Oppdrag til utprøving

Planlegg en undervisningsøkt der formålet er at elevene skal skrive en tekst som beskriver/dokumenterer et arbeid de har utført i programfaget. Elevene kan enten skrive individuelle tekster, eller de kan samskrive i par.

Innholdet i teksten velges ut fra et praktisk arbeid elevene nylig har utført i programfaget. I teksten må elevene bruke presist og relevant fagspråk. Her bør du som faglærer, sammen med elevene, diskutere hvilke fagbegrep som vil være relevante. 

I økt 3 “Å lese og forstå fagtekstar” fikk dere flere tips til hvordan man kan jobbe med forståelse og bruk av fagbegrep. Flere arbeidsmåter ble presentert, som for eksempel "Finn en venn", "Opp av hatten" og kolonneskjema. Bruk gjerne noen av disse metodene i arbeidet med relevant fagspråk.

Før elevene skriver teksten sin, skal dere lese og diskutere en modelltekst i fellesskap. Modellteksten kan være en tidligere elevtekst, eller dere kan benytte en av de vedlagte tekstene. Dere kan også gi elevene skrivestøtte i form av startsetninger eller en skriveramme, dersom dere mener at elevene kan ha nytte av dette.

Nederst på siden kan dere laste ned eksempler på kolonneskjema, skriveramme og modelltekster. Disse kan dere bruke dersom dere ønsker det. Alternativt kan dere lage egne skjemaer for å støtte elevenes skriving som er tilpasset faget og skriveoppgaven.