Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Kort introduksjon av økta

I den forrige økta så vi nærmere på hvordan man kan arbeide med ord og begreper for å få dypere forståelse i fagene.

Å kunne skrive er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Sentrale læringsmål i programfagene på TIP, EL og BA er å dokumentere arbeidsprosesser, reflektere over egen læring og å bruke et presist språk.

Hvordan kan man gi elevene god skriveopplæring i programfagene slik at elevene mestrer å skrive tekster med ord og begreper fra fagene?