Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Refleksjonsoppgave til fagfilmen

I filmen er det flere eksempler på hvordan programfaglærere kan drive god skriveopplæring på yrkesfag.

Noe av det som ble nevnt var:

  • å hjelpe elevene i gang med skrivinga
  • å bruke relevant fagspråk i tekster
  • bruk av startsetninger, skriverammer og modelltekster
  • underveisvurdering

 

Diskuter:

1. Er det noe fra filmen du finner interessant eller nyttig for din praksis?

2. Er det noe fra filmen du stiller spørsmål ved eller er uenig i?

3. Hva pleier du å gjøre for å hjelpe elever til å komme i gang med skriving?

4. Hvilke krav stiller du til bruk av presist fagspråk i tekster elevene skriver i dine fag?

5. Du har nå sett to fagfilmer om skriving på yrkesfag og diskutert praksis med kollegaer. Hva vil du ta med deg og prøve ut i egen praksis?

 

Samtal i par eller i plenum.