Å skrive fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Refleksjonsoppgave

I fagfilmen ga programfaglærerne uttrykk for sine tanker om hva skriving i programfagene er og hvorfor det er viktig at elevene behersker skriving på yrkesfag. 

1. Er det noe fra filmen du stiller spørsmål ved eller er uenig i?

2. Hva fra filmen finner du interessant eller nyttig for din praksis?

3. Hvilke tanker gjør du deg om skriveopplæringen i programfagene på din skole?

4. Hvordan dokumenterer dine elever arbeidsprosesser og egen læring?

 

Individuelt: Noter ned noen stikkord som svar på spørsmålene (3-5 minutter)

I grupper eller plenum: Del det dere har notert (10 minutter)