Fagfilm: Hvordan lede skriveprosesser i programfagene?

I denne filmen får vi se hvordan en BA-lærer kobler skriving til det praktiske arbeidet på verkstedet, og hvordan han leder elevene gjennom en skriveprosess der de skal dokumentere fagkunnskap.

Legg særlig merke til:

  • hvordan læreren hjelper elevene med å komme i gang med skrivinga
  • hvordan læreren vektlegger bruk av relevant fagspråk
  • hvilken betydning startsetninger, skriverammer og modelltekster kan ha i skriveopplæringen
  • hvilken betydning underveisvurdering kan ha i skriveopplæringen