Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: 3 prinsipper for lesing og læring

Fagfilmen vi nettopp så viser en lærer som tar nye grep i egen undervisning for å få elevene til å lese fagtekst og lære mer i teoritimene. Vi vil trekke fram 3 prinsipper denne læreren anvender og som også forskningslitteratur framhever som viktig for lesing og læring.

  1. AKTIVITET: Den som skal lære må selv være aktiv ved både å lese, samtale og skrive. I undervisningsopplegget i filmen har læreren en mer støttende og veiledende rolle, og elevene får tid til å gjøre arbeidet i timene.
     
  2. SAMARBEID: Å arbeide sammen med andre kan både være motiverende og til hjelp i læreprosessen. I filmen ser vi at læreren lar elevene jobbe sammen i par med rike muligheter for å samtale om det de leser.
     
  3. LESEPROSESS: Når en skal lese tekst er det hensiktsmessig å være aktiv både før, under og etter lesingen, eller gjennom det vi kaller leseprosessen. “Leseplanleggjaren” er eit planleggingsverktøy lærere kan bruke i alle fag. Det gir støtte til å planlegge opplegg der det er god sammenheng mellom mål, vurdering og undervisning. (Klikk for mer informasjon om “Leseplanleggeren”). I filmen ser vi at elevene først aktiverer forkunnskaper om tema, deretter leser og stopper de opp undervegs før de til slutt sjekker om de har forstått det de har lest.