Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Refleksjonsoppgave (2)

Samtal i par eller i plenum.

  1. Er det noe fra filmen du finner interessant eller nyttig for din praksis?
     
  2. Er det noe fra filmen du stiller spørsmål ved eller er uenig i?