Film: Lesing i teknikk og industriell produksjon

I filmen «Lesing i teknikk og industriell produksjon» forteller en yrkesfaglærer om hvorfor han mener det er viktig at elevene behersker lesing og skriving i yrkesfag. Han deler også sine erfaringer med å endre arbeidsmetoder i teoritimene når elevene bruker læreboka.

Etter filmen får dere følgende oppgave:

  • Er det noe fra filmen du finner særlig interessant eller nyttig for din praksis?
  • Del dette med de andre og utdyp hvorfor du ser det som interessant eller nyttig.