Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Kort skriveoppgave

  1. Opplever du de tre prinsippene som relevante for ditt fag?   
    Begrunn svaret.
     
  2. Hvis ja. Hvilke/t prinsipp fra «3 prinsipper for lesing og læring» (se forrige øktelement) ser du som område for utvikling i din praksis eller praksisen til din avdeling?
     
  3. Hvis nei. Begrunn svaret. Hvilke andre prinsipp vil du/dere si er viktigere? Hvorfor?

 

 

Del det dere har notert i plenum.