Å lese fagtekster i programfag på TIP, EL og BA: Refleksjonsoppgave

Diskuter parvis/i plenum.

  • I hvilke situasjoner mener du elevene trenger gode lese- og skriveferdigheter i ditt yrkesfag?

 

I par: Diskuter først med en kollega.
I plenum: Del deretter med hele gruppa