Kilder i større skriveoppdrag: Prøv ut i praksis

Samarbeid i par eller små grupper: Ta utgangspunkt i mål frå læreplanen og lag ei oppgåve som opner for djupnelæring, kor elevane skal innhente og arbeide med informasjon frå fleire kjelder i eit fag eller fleire. Tenk særleg over korleis de skal støtte elevane i omarbeidinga frå lest fagstoff til eigne produksjon av komplekse fagtekstar. 

 

Erfaringsutveksling:

Avtal når utprøvinga skal vere gjennomført, og finn eit tidspunkt til å utveksle erfaringar. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmåla under: 

  • Del oppgåva de har laga i gruppa, og forklar korleis de støtta elevane i arbeidet å bruke fleire kjelder. 
  • Kva fungerte godt, kvifor?
  • Kva for jusertingar gjer de til neste gong?