Kilder i større skriveoppdrag: Diskusjon

Diskuter i par eller små grupper, del så i plenum: 

  • Korleis støttar de i dag elevane når dei skal gå frå lesing av kjelder til skriving av eigen tekst?
  • Kva tankar fekk de om moglege endringar i undervisninga etter å ha sett fagfilmen?