Kilder i større skriveoppdrag: Aktivering av forkunnskapar

Diskuter i små grupper, del så i plenum: 

  • Kva utfordringar opplever de at elevar støyter på i omarbeiding av fagstoff til sjølv å produsere fagtekstar?