Fagfilm: Å bruke kilder i større skriveoppdrag

I denne filmen ser me på korleis djupnelæringsoppgåver kan hjelpe elevane i å utvikle strategiar dei treng i større skriveoppdrag. 

Medan du ser filmen: Tenk over korleis du støttar elevane dine i omarbeiding av lest fagstoff til sjølv å produsere fagtekstar.