Fagtekst: Lese og notere, eller lese og skrive

Les fagteksten "Lese og notere, eller lese og skrive" (sjå vedlegg). 

Medan du les: Legg særleg merke til dei to ulike framgangsmåtane for skriving som blir forklart i teksten.