Formålet styrer lesemåten: Prøv ut i praksis

1. Velg ett av de fagene du underviser i. Ta utgangspunkt i et kompetansemål og analyser frem hvilke formål med lesingen som kan være interessant for elevene å få.

2. Les også beskrivelsen av hva lesing er i det aktuelle faget i Kunnskapsløftet (LK20). Hvilke lesemåter er særlig relevante i ditt (dine) fag?

3. Bruk leseplanleggeren og læreplanen (LK20) når du planlegg et undervisningsopplegg som gir elevene et tydelig formål med lesingen.