Fagfilm: Formålet med lesingen

Hva som er hensikten med lesingen, styrer hvordan man går inn i teksten og hvilke strategier eller aktivteter som tas i bruk. I denne filmen diskuteres nettopp formålet med lesingen. 

Mens du ser filmen: Noter ned tanker om hva som er med på å styre målet med lesingen.