Formålet styrer lesemåten: Samtale

Diskuter i små grupper, og oppsummer så i plenum:  

  1. Del notatene med hverandre i gruppen. 

  2. Hvilke erfaringer har dere med å bruke lesestrategier i undervisningen? 

  3. Studer skjemaet Lesestrategier for fire typer tankeprosesser. Demonstrer for hverandre hvordan dere ville modellert de ulike tankeprosessene for elevene. 

Image
Skjema for leseforståelse