Formålet styrer lesemåten: Erfaringsdeling

Sitt sammen i grupper, gjerne sammen med dem du samarbeider med i det daglige.

Diskuter med utgangspunkt i observasjonsskjemaet fra forrige økt.

  1. Beskriv hvilke teksttyper elevene har lest i undervisningen i løpet av en uke (for eksempel: lærebok, skjønnlitteratur, tekster fra internett, avis, tidsskrift ol.). 
     
  2. Hvilken variasjon av leseaktiviteter har elevene  deltatt i (For eksempel: finne nøkkelord, høytlesing, stillelesing, samtale om tekst, svare på spørsmål ol.).
     
  3. I hvilken grad har elevene fått støtte i leseprosessen (For eksempel: lese i par, lese i kor, lydstøtte, lesebestilling, lesestrategier ol.).

Diskuter:

  • Hva var formålet med de ulike leseaktivitetene?