Fagfilm: Lesestrategier

Det har de siste årene vært økt fokus på lesestrategier, og arbeid med lesestrategier praktiseres ulikt for forskjellige skoler. Strategien må velges ut fra formålet med lesingen, hvordan vil det være lurt å arbeid med teksten for å oppnå målet for lesingen? I denne filmen undersøkes det hvordan man kan arbeide med lesestrategier. 

Mens du ser filmen: Noter ned punkter man må være bevisst på i arbeid med lesestrategier.