Formålet styrer lesemåten: Oppgave

Individuelt:

Les teksten "En case: Formålet med lesingen". Mens du leser teksten, noter ned:  

  • Hva mener du er formålet med lesingen i dette undervisningopplegget? 
  • Hva gjør læreren for å gi elevene et formål med lesingen? 

 

Samtale i grupper:

  1. Del tanker om hvordan dere kan planlegge undervisning som gir elevene et tydelig formål med lesingen. 

  2. Hvilke erfaringer har dere med å gi elevene et tydelig formål med lesingen?