Klasseromsdialogen i flerspråklige klasserom – fagfilm: Oppfølgingsspørsmål

I denne fagfilmen vises forskjellige typer oppfølgingsspørsmål.

Mens dere ser filmen, legg merke til hva som er hensikten med oppfølgingsspørsmålene.