Klasseromsdialogen i flerspråklige klasserom: Samtale

Samtal i grupper om hvordan dere forstår det som beskrives som IRE-struktur i klasseromsdialogen.

  • Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen, eller stemmer det ikke for din undervisningspraksis? 
     
  • Har du eksempler på samtaler i klasserommet som ble gode? Hva tenker du var årsaken til det?
     
  • Hva opplever du kan være utfordrende med å få til gode samtaler i undervisningen?