Det flerspråklige klasserom - Tekstarbeid

Teksten «Andrespråksperspektiv i flerspråklige klasserom» presenterer fem kjennetegn på et andrespråksperspektiv i undervisningen.

I grupper:

Les teksten i fellesskap og stopp opp etter hvert punkt og diskuter:

  • Hvordan forstår dere hovedpoenget i punktet?
     
  • Hvilke erfaringer har dere med dette poenget fra eget klasserom?