Fagtekst: Eksplisitt språkfokus i alle fag

Les fagteksten «Eksplisitt språkfokus i alle fag» i fellesskap. Stopp opp ved hver ny overskrift og bruk spørsmålene nedenfor i samtale om innholdet.

  1. Hva kjennetegner ditt fag sine tekster og språkbruk?
  1. Pleier du å være bevisst på forskjellen mellom hverdagsspråk og et akademisk fagspråk når du underviser i fagene?
  1. Hvor bevisst er du din egen språkbruk i klasserommet? Pleier du å forsikre deg om at dine flerspråklige elever forstår hva du sier?
  1. Hvor aktive pleier dine flerspråklige elever å være i klasse – eller gruppesamtaler? (Neste økt vil gi mer kunnskap om språkstimulerende klasseromsdialog.)