Andrespråkslæring - Gruppearbeid

Teoretisk kunnskapen om «trekantmodellen» gir kunnskap om hva det innebærer å lære seg et nytt språk.

  1. Forklar for hverandre hvordan dere forstår hovedpoenget i modellen.
     
  2. Diskuter hva modellen kan hjelpe deg til å være bevisst på når du underviser i et flerspråklig klasserom.