Klasseromsdialogen i flerspråklige klasserom: Fagfilm

Denne filmen handler om hvordan dialogen i klasserommet kan gjøres mer språkstimulerende.

Mens dere ser filmen, legg merke til hvordan IRE-struktur i klasseromsdialgoen beskrives.