Prøv ut i praksis: Muntlighet i KRLE

Planlegg og gjennomfør en strukturert samtale som arbeidsmåte i KRLE. Samarbeid i par om å planlegge samtalen. Det vil være fornuftig å utarbeide et slags manus som støtte til seg selv før gjennomføringen i klasserommet. Om det er praktisk mulig bør dere også observere hverandres gjennomføringer. Gjør deg notater underveis i gjennomføringen og/eller samle inn elevnotater i etterkant av samtalen, f.eks. loggark. Observasjonene skal brukes i erfaringsdelingen.

Begynn med å stille dere selv spørsmål om hva som er målet for samtalen – hva skal elevene lære? Hva slags type samtale vil være best egnet for å utvikle relevant kunnskap, forståelse og ferdigheter hos elevene? Hvordan skal du få innsikt i elevens læring? Hvilke praktiske hensyn på må tas? Hvordan vil du organisere klasserommet for en lærende samtale?

Tips:

Se intervjuet med lærer Jorunn (under) som deler sine tips om hvordan man kan planlegge og gjennomføre en strukturert samtale.

Se hvordan den strukturerte samtalen kan gjennomføres som en gulvøvelse. Øvelsen er filmet i en klasse på vgs, men metoden vil være like relevant for både barnetrinn og ungdomstrinn:

Video om strukturert samtale - kort versjon

Video om strukturert samtale - lang versjon

 

Støttemateriell til å utføre oppdraget:

 

Ressurser:

Tips til videre arbeid med muntlighet:

Les artikkelen «Filosofisk samtale i undervisningen» (2018) av Beate Børresen og Victor Persson:

Se på Beate Børresen sin forelesning fra Lesekonferansen 2017, “Filosofiske og lærende samtaler

Les boka Samtaler i klasserommet (2019) av Beate Børresen.