Diskusjon 2: Muntlighet i KRLE

Diskuter spørsmålene under i små grupper (3–5 pers.). Ta gjerne med utgangspunkt i noen av prinsippene fra «Overordnet del» som kritisk tenkning, evne til refleksjon, etisk bevissthet og sosial læring:

  • Hvilke fordeler og muligheter ser dere for elevenes læringsutbytte ved å delta i strukturerte samtaler? 
  • Hva bør man særlig tenke over i planlegging og gjennomføring av strukturerte samtaler?  

Se intervjuet med lærer Jorunn og lytt til hennes tanker om hva som kan være utfordrende med å gjennomføre strukturerte samtaler og hvilke muligheter hun mener denne metoden åpner for i elevenes læring.