Diskusjon: Muntlighet i KRLE

I «Overordnet del – verdier og prinsipper» står følgende: «Opplæringen skal sikre at elevene […] kan bruke språk for å tenke, skape mening og knytte bånd til andre» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Diskuter i grupper (3–5 pers.):

  • På hvilke måter er dette utdraget særlig relevant i KRLE-faget?
  • Hvilke sammenhenger ser dere mellom sitatet fra «Overordnet del – verdier og prinsipper» og teksten «Samtale i klasserommet»?

Forslag til struktur på samtalen: Tenkeskriv individuelt i 3 min., del deretter i gruppa i 7 min.