Forberedelse: Muntlighet i KRLE

Som forberedelse til økt 2 som handler om muntlighet i KRLE, skal dere lese fagteksten «Samtale i klasserommet» skrevet av Beate Børresen, dosent em. ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Teksten er vedlagt under Ressurser.

Mens du leser teksten, noter deg sentrale faglige poeng som du mener er relevante og interessante for din undervisningspraksis.