Dialogspill om overganger i læringsløpet

(Både spillbrett, påstander og regler kan lastes ned og skrives ut til alle gruppene fra nedlastingslenker nederst på sida.)

Mål: Å få frem refleksjoner og bli bevisst sine egne holdninger.

Materiell: Konvolutt med påstander. Påstandene må skrives ut og klippes opp. Spillbrett med fire kategorier. Svaralternativer: enig, delvis enig, uenig og helt uenig.

Alle spillere har en unik spillebrikke i en unik farge (eks. en penn, en topp, viskelær).

Varighet: ca. 30 minutter.

 

Regler: En og en påstand trekkes fra konvolutten og leses høyt. Alle bruker litt tid til å tenke, før førstemann (for eksempel den i gruppen som er nestemann som har bursdag) plasserer brikken sin og kommer med en begrunnelse/argument på hvorfor brikken blir plassert der. Så går turen til neste deltaker. Slik fortsetter det til alle synspunkter er hørt. Man tar minst to runder for hvert kort/påstand. Da er det lov til å flytte brikken sin, og argumentere for dette. Det er lov å bli stående og melde pass, og la kortet gå videre til nestemann i gruppen.

Når alle har fått sagt det de ønsker om påstanden, trekkes et nytt kort fra konvolutten.

Neste deltaker fra venstre fra den som trakk sist trekker et nytt kort/ny påstand.

Image
Bilde av spillbrett med blyanter og markørtusj