Film: Flerspråklige barn – del 3: Førstespråk og andrespråk

Hva innebærer det å lære et andrespråk? Hvordan foregår læringa? Hvilken rolle spiller barnas morsmål eller førstespråk i andrespråkslæringa?

Oppdrag: 

Mens dere ser filmen noterer dere tre nye momenter som dere tenker er viktige å diskutere videre.

Etter filmen:

Gå videre til dialogspillet på neste side.