Film: Flerspråklige barn – del 1: Introduksjon

Dere skal nå se den første av fem fagfilmer om flerspråklighet i overgangen fra barnehage til skole. I denne introfilmen blir dere introdusert for fire eksempelbarn som skal illustrere hvordan det å arbeide med flerspråklighet kan fortone seg i praksis.

Oppdrag:

Mens dere ser filmen noterer dere tre momenter som dere tenker er viktige å diskutere videre på notatarket dere får utdelt. (Nedlastingslenke nederst på sida.)