Film: Flerspråklige barn – del 2: Språkkompetanse

Hvordan vi kan anerkjenne og styrke barnas flerspråklige kompetanse?

Oppdrag: 

Mens dere ser filmen noterer dere tre nye momenter som dere tenker er viktige å diskutere videre.

Diskuter etter filmen:

I filmen presenterer Irmelin at barn kan ha ulike språkprofiler og kan ta i bruk ulike deler av språket i ulike sammenhenger. Hva kan barnehage og skole gjøre for å få oversikt over barnets språkprofil?