Film: Flerspråklige barn – del 4: Språkets mange lag

Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper?

Oppdrag:

Skriv ned tre momenter knyttet til utviklingen av ord og begreper som du blir oppmerksom i filmen.

Etter filmen:

Diskuter hvordan trekantmodellen kan brukes til å legge til rette for god språkstimulering.