Studiekompetanse og studentkompetanse: Refleksjon

  1. Individuell tenkeskriving*: Velg deg en av kompetansene som nettopp ble presentert i modellen for studieforberedelse (se bilde under) og reflekter over denne i sammenheng med din egen praksis. 
  2. Parvis: Utveksle refleksjoner og diskuter hvordan dere kan utvikle praksis for å gjøre elevene bedre studieforberedt. 

(*Tenkeskriving er ustrukturert spontanskriving – å tenke på arket).

Image
studiemodell bilde