Fagfilm: Studieforberedelse

Hvordan skapes og oppøves utholdenhet i møte med lesing og skriving av større mengder tekst? Og hvordan oppøves og skapes evne til dybdetenking og selvstendig tenking? I filmen Studieforberedelse presenterer Trine M. Gilje og Margunn Mossige sine tanker rundt disse spørsmålene.

Mens du ser filmen: Tenk over hvordan du kjenner igjen disse komeptansene i egen praksis. 

(I filmen vises det til flere økter i denne pakken. Etter revisjoner er de korrekte hevisningene: lesing av store mengder tekst - økt 4, akademisk skriving og kildebruk - økt 5, og selvreguleringsmekanismer - økt 6.)